Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNovinky o aplikacích

03.08.2020
Nové aplikace Zememerického úradu
Zememerický úrad nahrazuje mapové aplikace Geoprohlížec, Geoprohlížec pro mobilní zarízení, Archivní mapy, Archiv LMS a Analýzy výškopisu zcela novými aplikacemi, jednotnými z pohledu použité technologie i uživatelského prostredí.
URL adresy nových aplikací:
Geoprohlížec https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec
Archiv https://ags.cuzk.cz/archiv
Analýzy výškopisu https://ags.cuzk.cz/av
Více

Archiv aktualit


Zmena v identifikátoru souradnicových systému v capabilities WFS CP, CPX, AD, AU a BU

27.08.2020

.
Zmena v identifikátoru souradnicových systému v capabilities WFS CP, CPX, AD, AU a BU
Od 1. ríjna 2020 dojde ke zmene formátu identifikátoru souradnicových systému u INSPIRE harmonizovaných WFS služeb (WFS AD, AU, BU, CP, CPX).
Soucasná podoba identifikátoru ve forme OGC URN (napr.: urn:ogc:def:crs:EPSG::3045) bude z duvodu kompatibility s požadavky INSPIRE zamenena za identifikátor ve tvaru http URI (napr.: https://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3045). Dotcené WFS služby budou pro prímý prístup k datum nadále podporovat identifikátory ve tvaru OGC URN i zkrácený zápis ve forme EPSG:XXXX (napr. EPSG:3045), ale v dokumentu capabilities budou uvedeny pouze sour. systémy ve tvaru http URI.
.
.