Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Novinky o datových sadách

03.11.2020
Nové letecké merické snímky CR
V aplikaci Archiv LMS si již mužete prohlédnout letecké merické snímky z nejnovejšího snímkování východní cásti území CR v roce 2020. Hranice snímkování vede nove po hranicích kraju.
Více
08.10.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem ríjna 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: Elektrické vedení prenosové i distribucní síte, stožáry elektrického vedení, rozvodny a transformovny. Byla provedena aktualizace objektu pošta, bunkr a potretí v letošním roce byly aktualizovány definicní body adresních míst. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
Více
14.09.2020
Index ceských exonym
Již 3. vydání oblíbeného Indexu ceských exonym obsahuje radu nových jmen z celého sveta a také doplnky k vydání publikace Ceská jména morí a mezinárodních území.
Více

Archiv aktualit


Prechod na Metadata 2.0

29.10.2020

.
Prechod na Metadata 2.0
Metadatové záznamy na Geoportálu CÚZK pro datové sady a série datových sad, služby a aplikace jsou prevedeny do formátu tzv. metadat 2.0, požadovaného pro poskytování metadat na evropský INSPIRE geoportál. Veškerá metadata jsou nyní publikována dle nového metadatového profilu CÚZK.
Profil CÚZK respektuje a je v souladu s požadavky na metadata uvedenými v Narízení Komise c. 1205/2008, ale také požadavky na interoperabilitu metadat uvedenými v Narízení Komise c. 1089/2010. Krome toho jsou v profilu splneny požadavky definované Metadatovým profilem CR, ve verzi 4.2, který byl navržen Technickou pracovní skupinou pro metadata a schválen v rámci Koordinacního Výboru INspire (KOVIN).
.
.