Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Katastrální mapa ČR ve formátu VFK distribuovaná po katastrálních územích

.
Informace o produktu
Název Katastrální mapa ČR ve formátu VFK distribuovaná po katastrálních územích
Obchodní kód CZ-00025712-CUZK_SERIES_KM-KU-VFK
Výdejní jednotkakatastrální území
Cena za jednotkuBez poplatků
Výdejní formátyVFK
Souřadnicové systémyETRS-89, Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Distribuce    
Popis produktuDatová sada pro poskytování úplného obsahu katastrální mapy v digitální formě. Katastrální mapa zahrnuje polohopisnou a popisnou složku. Polohopis obsahuje hranice parcel, katastrálních území a správních jednotek, obvodů budov a bodové pole. U bodů polohopisu jsou v datech uváděny další informace (číslo bodu a kód kvality). Popisné prvky obsahují textové nápisy (parcelní čísla, geografické názvosloví atd.), mapové značky (značky druhů pozemku atd.) a linie (hranice chráněných území atd.). Datová sada je poskytována jako otevřená data (licence CC-BY 4.0). Data vychází z ISKN (Informačního systému katastru nemovitostí). Katastrální mapa je poskytována po katastrálních územích v souřadnicovém systému JTSK (EPSG:5514). K dispozici jsou pouze území s katastrální mapou v digitální formě (k 14. 09. 2020 je to 96,98% území České republiky, t.j. 76 488,12km2). Data jsou poskytována v textovém formátu VFK (český národní standard). Pro stažení jsou data komprimována (ZIP). Popis formátu je publikován na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Více katastrální zákon 256/2013 Sb., vyhláška o katastru nemovitostí č. 357/2013 Sb., vyhláška o poskytování údajů č. 358/2013 Sb. v platném znění.
Aktualizační cyklus - stav aktualizace Předpřipravené soubory jsou generovány jednou měsíčně.
Podmínky užití - zpoplatnění datVeřejný přístup není omezován a je poskytován v souladu s vyhláškou č. 359/2011 Sb., o registru územní identifikace, adres a nemovitostí a zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Omezení přístupu – podmínky užití a jiná omezeníhttp://opendata.gov.cz/definition/opendata
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs
Prohlížení dat - stahování dat Stažení ukázkového souboru
Prohlížení dat Prohlížet data
Kontakt - informace o produktuČeský úřad zeměměřický a katastrální , tel: +420 284 044 455 , e-mail: cuzk.helpdesk@cuzk.cz
mapa
Poslední aktualizace produktu:
2020-09-20
Poslední aktualizace/revize informací:
2020-09-20
.
.