Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Novinky o datových sadách

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
Více
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
Více

Archiv aktualit


Vyšla publikace Ceská jména morí a mezinárodních území z rady Názvoslovné seznamy OSN-CR

11.02.2015

.
Vyšla publikace Ceská jména morí a mezinárodních území z rady Názvoslovné seznamy OSN-CR
Publikace navazuje na Index ceských exonym (2., rozšírené a aktualizované vydání, Praha 2011), kde lze najít ceské podoby jmen morí ležících pouze v oblasti státní svrchovanosti jednoho státu. Názvoslovná komise CÚZK nyní zpracovala rozsáhlý seznam ceských jmen oceánu, morí, jejich cástí, podmorských útvaru a morských proudu. Publikace obsahuje i seznam standardizovaných jmen geografických objektu v Antarktide, která je mezinárodním územím. Anotaci publikace naleznete zde.

Publikace je vydána pouze velektronické podobe jako e-kniha, ve formátu PDF. Cena 30 Kc. Publikaci lze objednat v E-shopu na Geoportálu v sekci Publikace.
.
.