Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Novinky o datových sadách

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
Více
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
Více

Archiv aktualit


Poskytování leteckých merických snímku v e-shopu Geoportálu CÚZK

01.06.2015

.
Poskytování leteckých merických snímku v e-shopu Geoportálu CÚZK
V e-shopu Geoportálu CÚZK je možno nyní objednat rastrové soubory aktuálních i archivních leteckých merických snímku z území Ceské republiky.
Cernobílé snímky z let 1936 až 2002 byly porízeny Ministerstvem obrany Ceské republiky, respektive jeho predchudci. Barevné LMS porízené od r. 2003 do r. 2010 ve spolupráci CÚZK a MO CR jsou digitalizovanými snímky z analogových podkladu. Digitální barevné snímky porízené od r. 2010 ve spolupráci CÚZK a MO CR jsou poskytovány zároven se snímkem v NIR pásmu.
Archivní snímky (cca 750 tisíc snímku) budou zprístupnovány v závislosti na postupu digitalizace.
Letecké merické snímky jsou porízené centrální projekcí, nejedná se o ortofotosnímky. Tyto snímky nelze tedy použít k prímému merení polohových vztahu mezi zobrazenými geografickými objekty. K merení polohových vztahu mohou být použity s využitím speciálních fotogrammetrických metod.
Soucasne zverejnená aplikace. Archiv leteckých merických snímku poskytuje mnoho možností, jak požadované snímky vybrat, dále umožnuje snímky detailne prohlížet a v prípade zájmu o data výber presunout prímo do e-shopu Geoportálu CÚZK.
.
.