Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News on data sets

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
more
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
more

News archive


Aktualizovaná data ortofota CR

21.02.2012

.
Aktualizovaná data ortofota CR
V rozsahu 1/3 CR – pásma „Západ“ - byl zaktualizován produkt Ortofoto CR. Data byla porízena ze snímkování v roce 2011 (presné datum porízení snímku pro jednotlivé mapové listy viz aplikace Stav vybraných produktu) .

Snímky byly porízeny digitální kamerou, obdobne jako pásmo „Stred“ v roce 2010. Celé území CR má nyní jednotnou velikost pixelu 25 cm.

Nová ortofota jsou již k dispozici po objednání v Internetovém obchode. Byla již také zarazena do prohlížecích služeb. Kvalitu dat lze tedy posoudit napríklad i v klientech prohlížecích služeb na Geoportálu CÚZK - mapovém okne na úvodní stránce oddílu Aplikace, nebo v aplikaci Geoprohlížec.
.
.