Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News on data sets

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
more
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
more

News archive


Poskytování nových datových sad INSPIRE pro téma Dopravní síte (TN)

10.10.2016

.
Poskytování nových datových sad INSPIRE pro téma Dopravní síte (TN)
V sekci Datové sady byly zverejneny informace a detailní metadata o nových datových sadách pro INSPIRE téma Dopravní síte - Letecká doprava (TN_AIR), Kabinová dráha (TN_CABLE), Železnicní doprava (TN_RAIL), Silnicní doprava (TN_ROAD) a Vodní doprava (TN_WATER).

Jedná se data harmonizovaná dle provádecích pravidel INSPIRE, tj. poskytovaná v souradnicových systémech ETRS89/UTM zone 33N, která mají výdejní formát GML.
Souborová data jsou poskytována prostrednictvím E-shopu Geoportálu CÚZK.
.
.