Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News on data sets

09.07.2020
ZABAGED® - obsahové novinky
Bylo schváleno nové vydání Katalogu objektu ZABAGED®. Zmeny ZABAGED® vyplývají z pokracování navazování aktualizace vybraných dat ZABAGED® na externí tematické databáze, ci rejstríky, dále z požadavku hlubšího využití dat ISKN pro vedení polohove i tvarove presnejší geometrické reprezentace typu objektu ZABAGED®, klasifikace a aktualizace stavebních objektu ZABAGED® a z požadavku využití dat ZABAGED® pro tvorbu nové podoby ZTM5, popr. z požadavku dalších uživatelu.
more
09.07.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem cervence 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku. Dále byly aktualizovány železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely, parkovište, odpocívky a uzlové body silnicní síte, elektrárny, vetrné motory, úrady, školy, školská zarízení, heliporty, maloplošné a velkoplošné zvlášte chránené území, golfové areály, meteorologické stanice, lanové dráhy a lyžarské vleky, suché nádrže, prístavište, prístavy, prívozy, plavební komory. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
more

News archive


Digitální model reliefu Ceské republiky 5. generace (DMR 5G)

01.02.2012

.
Digitální model reliefu Ceské republiky 5. generace (DMR 5G)
V Internetovém obchode je již dostupný nový produkt : Digitální model reliefu Ceské republiky 5. generace (DMR 5G). Tento model je poskytován ve forme výšek diskrétních bodu v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodu o souradnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmorskou výšku ve výškovém referencním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou strední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesneném terénu. Další informace o novém produktu jsou uvedeny v sekci Datové sady v oddíle Výškopis.

Soucasne byl zverejnen nový Ceník, platný od 1.2.2012, kde jsou promítnuty i další zmeny v poskytování produktu, které jsou zároven zohledneny v sekci Datové sady a v Internetovém obchode.
.
.