Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
Novinky o sítových službách

14.07.2020
Aktualizace prohlížecích služeb ZABAGED®
Prohlížecí služby ZABAGED®, ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto) a ZABAGED® (vizualizace ZM10) byly aktualizovány. Služby již zohlednují nejnovejší zmeny v datovém modelu ZABAGED®.
Více
01.07.2020
Prohlížecí služba Historická jména
Byla zverejnena nová prohlížecí služba Historická jména v podobe ArcGIS REST a OGC WMS.
Služba je poskytována jako verejná prohlížecí služba pro prohlížení historických geografických jmen nesídelních objektu propojených s aktuálními daty produktu Databáze geografických jmen Ceské republiky (Geonames). Jeden objekt muže mít i nekolik jmen excerpovaných ze starých map, ruzných soupisu a popisu našeho území i z nejstarších kronik.
Více
22.05.2020
Úprava prohlížecí služby WMS – Bodová pole
V rámci prohlížecí služby WMS – Bodová pole bylo provedeno rozšírení stávajícího clenení vrstev tak, aby bylo možné detailneji vybírat a zobrazovat jednotlivé kategorie resp. podkategorie bodu základního polohového bodového pole (ZPBP) a zhuštovacích bodu (ZhB).
Více

Archiv aktualit


Prohlížecí služba pro INSPIRE téma zemepisné soustavy souradnicových sítí (GGS)

01.08.2013

.
Prohlížecí služba pro INSPIRE téma zemepisné soustavy souradnicových sítí (GGS)
V sekci Prohlížecí služby byly zverejneny informace a detailní metadata o nové prohlížecí službe pro INSPIRE téma zemepisné soustavy souradnicových sítí (GGS) .

Služba poskytuje možnost využívat obraz souradnicové síte Grid_ETRS89_LAEA, sestrojené dle specifikací INSPIRE.
Datová sada, s presností zákresu síte garantovanou resortem CÚZK, bude sloužit pro podporu implementace tématu zemepisné soustavy souradnicových sítí na území CR.

Nová služba je verejne prístupná ve všech klientech. Na Geoportále CÚZK lze k prohlížení využít mapové okno na úvodní stránce sekce Aplikace, nebo klienta Geoprohlížec.
.
.