Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews of the applications

03.08.2020
Nové aplikace Zememerického úradu
Zememerický úrad nahrazuje mapové aplikace Geoprohlížec, Geoprohlížec pro mobilní zarízení, Archivní mapy, Archiv LMS a Analýzy výškopisu zcela novými aplikacemi, jednotnými z pohledu použité technologie i uživatelského prostredí.
URL adresy nových aplikací:
Geoprohlížec https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec
Archiv https://ags.cuzk.cz/archiv
Analýzy výškopisu https://ags.cuzk.cz/av
more
24.06.2020
Nové letecké snímky v aplikaci Archiv LMS
Aplikace Archiv leteckých merických snímku byla doplnena o nove naskenované archivní snímky z let 1952, 1956 a 1959.
more

News archive


Poskytování nové datové sady INSPIRE pro téma Nadmorská výška (EL)

16.12.2015

.
Poskytování nové datové sady INSPIRE pro téma Nadmorská výška (EL)
V sekci Datové sady byly zverejneny informace a detailní metadata o nové datové sade pro INSPIRE téma Nadmorská výška (EL).

Jedná se data harmonizovaná dle provádecích pravidel INSPIRE, tj. poskytovaná v souradnicových systémech ETRS89-TM33N a ETRS89-TM34N a rozdelena na výdejní jednotky podle kladu urceného souradnicovou sítí ETRS89-GRS80. Zdrojovou datovou sadou je Digitální model reliéfu Ceské republiky 4. generace (DMR 4G).
Souborová data jsou poskytována prostrednictvím e-shopu Geoportálu CÚZK.

Dále byly pripraveny nové služby pro on-line využití techto dat: ESRI IMAGE služba a INSPIRE WMS prohlížecí služba.
Služby jsou verejne prístupné ve všech klientech. Na Geoportále CÚZK lze k prohlížení WMS služby využít Geoprohlížec.
.
.