Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English




News about network services

14.07.2020
Aktualizace prohlížecích služeb ZABAGED®
Prohlížecí služby ZABAGED®, ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto) a ZABAGED® (vizualizace ZM10) byly aktualizovány. Služby již zohlednují nejnovejší zmeny v datovém modelu ZABAGED®.
more
01.07.2020
Prohlížecí služba Historická jména
Byla zverejnena nová prohlížecí služba Historická jména v podobe ArcGIS REST a OGC WMS.
Služba je poskytována jako verejná prohlížecí služba pro prohlížení historických geografických jmen nesídelních objektu propojených s aktuálními daty produktu Databáze geografických jmen Ceské republiky (Geonames). Jeden objekt muže mít i nekolik jmen excerpovaných ze starých map, ruzných soupisu a popisu našeho území i z nejstarších kronik.
more
22.05.2020
Úprava prohlížecí služby WMS – Bodová pole
V rámci prohlížecí služby WMS – Bodová pole bylo provedeno rozšírení stávajícího clenení vrstev tak, aby bylo možné detailneji vybírat a zobrazovat jednotlivé kategorie resp. podkategorie bodu základního polohového bodového pole (ZPBP) a zhuštovacích bodu (ZhB).
more

News archive


INSPIRE v resortu CÚZK v roce 2016

12.01.2017

.
INSPIRE v resortu CÚZK v roce 2016
V roce 2016 byla data témat INSPIRE Adresy, Budovy, Územní správní jednotky, Parcely, Zemepisná jména, Vodstvo a Dopravní síte aktualizována podle verze 4.0 schémat XML publikovaných Joint Research Center (JRC) Evropské komise. Data s upraveným zápisem podle nové verze schémat jsou poskytována vždy ve forme predpripravených souboru i prímým prístupem pres INSPIRE stahovací služby WFS.

V ríjnu skoncil tríletý projekt European Location Framework (ELF), který navazuje na INSPIRE. Na konci roku probíhala intenzivní príprava a testování prechodu na rozšírení témat Územní správní jednotky, Zemepisná jména, Vodstvo a Dopravní síte podle schémat ELF. Data s tímto rozšírením jsou poskytována od ledna 2017.
V rámci projektu ELF, pro potreby tvorby celoevropské prohlížecí služby, byla dále vytvorena WMS služba CZ ELF BaseMap se základním topografickým obsahem a WMS služba Cadastral Index Map, zobrazující data témat Adresy, Územní správní jednotky, Budovy a Parcely ve stredních merítkách. Ceským vkladem do projektu byla standardizace výstupu dotazu GetFeatureInfo ve formátech XML a HTML.

Predpripravené soubory pro témata Adresy, Budovy, Územní správní jednotky, Parcely a Zemepisné soustavy souradnicových sítí jsou nove poskytovány i prostrednictvím služeb ATOM.

Na konci roku probíhala intenzivní príprava a testování národního rozšírení tématu Parcely tak, aby obsahovalo prvky kompletní katastrální mapy.

Pro INSPIRE datové sady Nadmorská výška a Ortofotosnímky byly vytvoreny stahovací služby WCS (Web Coverage Service).

Možnosti služeb WFS byly rozšíreny o nové predpripravené dotazy (storedQueries).

Behem roku 2016 se podarilo zajistit stoprocentní úroven souladu všech metadatových záznamu pro INSPIRE datové sady a služby s validátorem pro INSPIRE metadata na Evropském Geoportálu INSPIRE.
.
.