Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews of the applications

03.08.2020
Nové aplikace Zememerického úradu
Zememerický úrad nahrazuje mapové aplikace Geoprohlížec, Geoprohlížec pro mobilní zarízení, Archivní mapy, Archiv LMS a Analýzy výškopisu zcela novými aplikacemi, jednotnými z pohledu použité technologie i uživatelského prostredí.
URL adresy nových aplikací:
Geoprohlížec https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec
Archiv https://ags.cuzk.cz/archiv
Analýzy výškopisu https://ags.cuzk.cz/av
more
24.06.2020
Nové letecké snímky v aplikaci Archiv LMS
Aplikace Archiv leteckých merických snímku byla doplnena o nove naskenované archivní snímky z let 1952, 1956 a 1959.
more

News archive


Poskytování nové datové sady INSPIRE pro téma Vodstvo

02.02.2018

.
Poskytování nové datové sady INSPIRE pro téma Vodstvo
V sekci Datové sady byly zverejneny informace a detailní metadata o nové datové sade pro INSPIRE téma Vodstvo.

K datové sade Vodstvo - Fyzické vody (HY_P) nyní pribyla nová data Vodstvo-hydrografická sít (HY_NET) harmonizovaná dle INSPIRE specifikace pro aplikacní schéma Hydro Network. Zdrojovou datovou sadou je, obdobne jako u fyzických vod, ZABAGED®.

Data jsou poskytována dle pravidel INSPIRE, tj. v souradnicovém systému ETRS89-TM33N, ve formátu GML.
Datové soubory je možno objednat v e-shopu Geoportálu CÚZK.

Dále jsou data poskytována formou prímého prístupu pomocí stahovací služby WFS Vodstvo-hydrografická sít (HY_NET). Prístup ke službe lze rovnež objednat prostrednictvím e-shopu.

Soucasne byla o vrstvy aplikacního schématu Hydro Network rozšírena prohlížecí služba INSPIRE Vodstvo (HY).
.
.