Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News about network services

14.07.2020
Aktualizace prohlížecích služeb ZABAGED®
Prohlížecí služby ZABAGED®, ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto) a ZABAGED® (vizualizace ZM10) byly aktualizovány. Služby již zohlednují nejnovejší zmeny v datovém modelu ZABAGED®.
more
01.07.2020
Prohlížecí služba Historická jména
Byla zverejnena nová prohlížecí služba Historická jména v podobe ArcGIS REST a OGC WMS.
Služba je poskytována jako verejná prohlížecí služba pro prohlížení historických geografických jmen nesídelních objektu propojených s aktuálními daty produktu Databáze geografických jmen Ceské republiky (Geonames). Jeden objekt muže mít i nekolik jmen excerpovaných ze starých map, ruzných soupisu a popisu našeho území i z nejstarších kronik.
more
22.05.2020
Úprava prohlížecí služby WMS – Bodová pole
V rámci prohlížecí služby WMS – Bodová pole bylo provedeno rozšírení stávajícího clenení vrstev tak, aby bylo možné detailneji vybírat a zobrazovat jednotlivé kategorie resp. podkategorie bodu základního polohového bodového pole (ZPBP) a zhuštovacích bodu (ZhB).
more

News archive


Splnení povinností pro poskytování vyhledávacích a prohlížecích služeb

09.05.2011

.
Splnení povinností pro poskytování vyhledávacích a prohlížecích služeb
Vyhledávací služba v metadatech a prohlížecí služby umožnující prohlížet poskytovaná data jsou od 9. 5.2011 poskytovány v souladu s provádecími pravidly INSPIRE.

K tomuto datu vyplývá z pro povinné poskytovatele povinnost zverejnit svá metadata prostrednictvím vyhledávací služby a data prostrednictvím prohlížecích služeb, tyto služby pak musí splnovat technické specifikace uvedené v provádecích pravidlech pro sítové služby.

Služby resortu CÚZK tuto povinnost splnily a to formou poskytování služeb vlastní infrastrukturou. Vzhledem k požadavkum na dostupnost a kapacitu pak mohou být tyto služby v pocátecní funkcionalite, tato kritéria však musí splnovat od 9.11.2011. Služby resortu CÚZK již nyní splnují požadavky na kapacitu (pocet vyrizovaných dotazu v daném case), trvalá dostupnost 99% bude splnena ve výše uvedeném termínu posílením záložní infrastruktury Geoportálu CÚZK.
.
.