Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews about INSPIRE

News archive


Poskytování nových datových sad INSPIRE

19.07.2012

.
Poskytování nových datových sad INSPIRE
V sekci Datové sady byly zverejneny informace a detailní metadata o nových datových sadách pro INSPIRE témata zemepisná jména (GN) a vodstvo (HY).

Jedná se data harmonizovaná dle provádecích pravidel INSPIRE, poskytovaná v souladu s INSPIRE pravidly pro stahovací služby jako soubory ve formátu GML 3.2.1. Data je možno objednat v aplikaci Internetový obchod. V záveru roku 2012 je navíc plánováno spuštení on-line stahovacích služeb WFS 2.0.

Datové sady INSPIRE mají jednotnou podobu s ostatními daty vytvárenými pro príslušná témata v rámci celé Evropy. Objekty jsou reprezentovány vektorovou složkou s atributy, které obsahují další informace o objektech.

Základem datové sady zemepisná jména je databáze geografických jmen Ceské republiky Geonames, ke které jsou doplnena jména objektu, které jsou obsažena v Základní bázi geografických dat Ceské republiky (ZABAGED®), ale nejsou soucástí Geonames (jména ulic a námestí, dopravních uzlu a chránených území).

Zdrojovou datovou sadou pro téma vodstvo je Základní báze geografických dat Ceské republiky (ZABAGED®). Datová sada je zpracována dle aplikacního schématu Physical Waters a obsahuje objekty typu Watercourse (osu i plochu u vodních toku širších než 5 m), StandingWater, LandWaterBoundary, Falls, Crossing (most, propustek, akvadukt), DamOrWeir, Ford a Lock.
.
.