Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News on data sets

20.03.2020
Státní mapové dílo - aktualizace
V prubehu 1. ctvrtletí 2020 byla uživatelum prohlížecích služeb zprístupnena aktualizovaná data Základních map CR 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 a 1:100 000. Kompletní aktualizace probehla v území zarazeném do Edicního plánu CÚZK na rok 2019. Presný stav zpracování území je názorne videt v Geoprohlížeci, v mapové kompozici Metadata.
more
11.02.2020
Aktualizovaná data ortofota CR
V rozsahu 1/2 CR - západní poloviny území - byl aktualizován produkt Ortofoto CR.
Data byla zpracována z leteckého snímkování v roce 2019 (presné datum porízení snímku pro jednotlivé mapové listy viz aplikace Stav aktualizace).
more
07.02.2020
Aktualizace Data50 a Data200
Byla provedena pravidelná rocní aktualizace datových sad Data50 (Digitální geografický model území CR odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu CR 1 : 50 000) a Data200 (Digitální geografický model území CR odpovídající presností a stupnem generalizace merítku 1:200 000).
more
08.01.2020
ZABAGED® - aktualizace
V lednu 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku, železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich – križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely a uzlové body silnicní síte.
more

News archive