Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews

25.03.2020
Nové letecké snímky v aplikaci Archiv LMS
more
20.03.2020
Státní mapové dílo aktualizace
more
11.02.2020
Aktualizovaná data ortofota CR
more
07.02.2020
Aktualizace Data50 a Data200
more
08.01.2020
ZABAGED® - aktualizace
more

News archive


Nová aplikace a služba pro vyhledávání jmen z Geografických názvoslovných seznamu OSN - CR

15.01.2015

.
Aktualizace dat a prohlížecí služby nové podoby SM 5
Byla provedena pravidelná aktualizace nové podoby Státní mapy 1:5 000. Data poskytovaná ve forme rastrových nebo vektorových souboru, prípadne prohlížecí služby již pokrývají 65,81% území Ceské republiky, tj. 51 910 km2.
Souborová data jsou poskytována po mapových listech SM 5. Z celkového poctu 16 299 mapových listu má úplné pokrytí novou podobou mapy 5 792 (tj. 35,54%) mapových listu, dalších 8 976 listu (tj. 55,07%) má pokrytí alespon cástecné. U zbývajících 1 531 listu (9,39%) nebylo ješte zpracování zapocato.
Grafická prehledka s vyznacením již zpracovávaných mapových listu, s možností atributového dotazu (pomocí funkce „Informace o geoprvku“) na úplnost pokrytí listu kresbou viz:
http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=532
.
.