Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishAktuality

25.03.2020
Nové letecké snímky v aplikaci Archiv LMS
Více
20.03.2020
Státní mapové dílo aktualizace
Více
11.02.2020
Aktualizovaná data ortofota CR
Více
07.02.2020
Aktualizace Data50 a Data200
Více
08.01.2020
ZABAGED® - aktualizace
Více

Archiv aktualit


Nový produkt výškopisu CR

06.01.2011

.
Nový produkt výškopisu CR
V aplikaci Internetový obchod je již dostupný pro objednání zcela nový produkt výškopisu CR - Digitální model reliefu Ceské republiky 4. generace (DMR 4G).

Nove vytvárený produkt predstavuje zobrazení prirozeného nebo lidskou cinností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve forme výšek diskrétních bodu v pravidelné síti (5x5 m) bodu o souradnicích X,Y,Z, kde Z reprezentuje nadmorskou výšku ve výškovém referencním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou strední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesneném terénu.

Tvorba tohoto modelu byla zahájena v roce 2009 s predpokladem dokoncení do konce roku 2012. Po dokoncení se predpokládá provádet prubežnou aktualizaci. V soucasnosti je k dispozici na jedné (prostrední) tretine území, tj. rozsah koresponduje s pásmem „Stred“ na kterém byla v roce 2010 porízena i nová data produktu Ortofoto CR.
.
.