Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishAktuality

25.03.2020
Nové letecké snímky v aplikaci Archiv LMS
Více
20.03.2020
Státní mapové dílo aktualizace
Více
11.02.2020
Aktualizovaná data ortofota CR
Více
07.02.2020
Aktualizace Data50 a Data200
Více
08.01.2020
ZABAGED® - aktualizace
Více

Archiv aktualit


Nové služby pro výškopis

08.06.2015

.
Nové služby pro výškopis
Byly zverejneny nové služby pro využití dat porízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území Ceské republiky.
Bez nutnosti registrace a bezplatne lze nyní krome ESRI IMAGE služby pro model DMR 4G (který již pokrývá celé území CR) využívat i obdobné služby pro dosud neúplné výškopisné modely DMR 5G a DMP 1G.
Pro všechny 3 modely jsou nyní kdispozici také OGC WMS služby pro zobrazení stínovaného reliéfu.

Na rozdíl od prohlížecích WMS služeb, které poskytují jen rastrový obrázek dat, IMAGE služby poskytované z ArcGIS serveru Geoportálu CÚZK poskytují širší využití a to rovnež v libovolném rešení (komercním, nebo opensource). K dispozici je otevrená dokumentace REST rozhraní techto služeb. Uživatelé tedy pri dodržení podmínek mohou ve svých vlastních aplikacích nad temito službami realizovat napr. základní analýzy výškopisných dat.
.
.