Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishAktuality

25.03.2020
Nové letecké snímky v aplikaci Archiv LMS
Více
20.03.2020
Státní mapové dílo aktualizace
Více
11.02.2020
Aktualizovaná data ortofota CR
Více
07.02.2020
Aktualizace Data50 a Data200
Více
08.01.2020
ZABAGED® - aktualizace
Více

Archiv aktualit


Aktualizace dat a prohlížecí služby nové podoby SM 5

18.11.2015

.
Aktualizace dat a prohlížecí služby nové podoby SM 5
Byla provedena pravidelná aktualizace nové podoby Státní mapy 1:5 000. Data poskytovaná ve forme rastrových nebo vektorových souboru, prípadne prohlížecí služby, již pokrývají 73,6% území Ceské republiky, tj. 58 045,65 km2.
Souborová data jsou poskytována po mapových listech SM 5. Z celkového poctu 16 299 mapových listu má úplné pokrytí novou podobou mapy 5 905 (tj. 36,26%) mapových listu, dalších 9 437 listu (tj. 57,9%) má pokrytí alespon cástecné. U zbývajících 957 listu (5,84%) nebylo ješte zpracování zapocato.
Grafická prehledka s vyznacením již zpracovávaných mapových listu, s možností atributového dotazu (pomocí funkce Informace o geoprvku) na úplnost pokrytí listu kresbou viz:
http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/?wmcid=532
.
.