Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews

25.03.2020
Nové letecké snímky v aplikaci Archiv LMS
more
20.03.2020
Státní mapové dílo aktualizace
more
11.02.2020
Aktualizovaná data ortofota CR
more
07.02.2020
Aktualizace Data50 a Data200
more
08.01.2020
ZABAGED® - aktualizace
more

News archive


ZABAGED® - aktualizace

15.01.2019

.
ZABAGED® - aktualizace
V lednu 2019 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, body polohového bodového pole, body základního výškového bodového pole, železnicní stanice a zastávky (bodové i areály), železnicní prejezdy, železnicní trate a vlecky, cerpací stanice pohonných hmot, meteorologické stanice, pošty, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku.
Dále byly aktualizovány evidované silnice a dálnice, križovatky (úrovnové i mimoúrovnové), mosty, podjezdy a tunely na evidovaných silnicích a dálnicích, uzlové body silnicní síte, letište, obvody letištních drah a osy letištních drah. Zpresnena byla maloplošná a velkoplošná zvlášte chránená území. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.

V 4. ctvrtletí 2018 byla dokoncena plošná aktualizace ZABAGED® na území mapových listu Základní mapy CR 1:50 000: 03-33; 03-34; 13-12; 13-23; 13-31; 13-43; 14-44; 15-33; 21-12; 21-21; 23-14; 23-32; 23-33; 24-22; 25-33; 35-11.

V 4. ctvrtletí 2018 bylo dokonceno zpresnení polohy vybraných typu objektu ZABAGED® podle dat leteckého laserového skenování (silnice a dálnice, železnicní trate, vodní toky a brehové cáry, kótované body a terénní stupne) na území mapových listu Základní mapy CR 1:50 000: 02-22; 03-33; 04-31; 04-32; 04-33; 04-34; 11-43; 14-42; 14-44; 15-33; 21-12; 22-34; 24-22; 25-33; 35-11.

K lednu 2019 je uživatelum poskytováno zpresnené geometrické vyjádrení budov a dalších stavebních objektu ZABAGED® na podklade existující kresby v ISKN, Ortofota CR, výstupu z dat leteckého laserového skenování a dalších dostupných zdroju z území okresu: Príbram, Liberec, Semily, Mladá Boleslav, Jicín, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Chrudim, Havlíckuv Brod, Pelhrimov, Jihlava, Ždár nad Sázavou, Trebíc a Jindrichuv Hradec.

Více informací o stavu aktualizace je uvedeno v tabulce Informace o produktu, v oddíle Aktualizacní cyklus - stav aktualizace.
.
.