Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews

25.03.2020
Nové letecké snímky v aplikaci Archiv LMS
more
20.03.2020
Státní mapové dílo aktualizace
more
11.02.2020
Aktualizovaná data ortofota CR
more
07.02.2020
Aktualizace Data50 a Data200
more
08.01.2020
ZABAGED® - aktualizace
more

News archive


Nová verze aplikace „Analýzy výškopisu“

01.11.2016

.
Nová verze aplikace „Analýzy výškopisu“
Byla zverejnena nová verze aplikace „Analýzy výškopisu“. Nejvýznamnejší úpravou je rozšírení o nástroje umožnující uživatelum provádet analýzy viditelnosti.

Nástroj „Pole viditelnosti“ slouží ke zjištení území viditelného z vybraného stanovište do zadané vzdálenosti.
Nástroj „Viditelnost po linii“ umožnuje zjistit prímou viditelnost, viditelnost povrchu nebo detekovat prekážky prímé viditelnosti mezi dvema vybranými body.
Polohu a výšku stanovište a cíle je možné zadat prímo na vybraném výškovém modelu, prípadne lze využít atributu objektu z databází „Registr výškových objektu“ a „Databáze bodových polí“.

Nástroje využívají geoprocesingových služeb pro webové prostorové analýzy. Popis nových webových služeb je uveden zde.
.
.