Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews

25.03.2020
Nové letecké snímky v aplikaci Archiv LMS
more
20.03.2020
Státní mapové dílo aktualizace
more
11.02.2020
Aktualizovaná data ortofota CR
more
07.02.2020
Aktualizace Data50 a Data200
more
08.01.2020
ZABAGED® - aktualizace
more

News archive


Státní mapové dílo - aktualizace

27.03.2017

.
Státní mapové dílo - aktualizace
V prubehu 1. ctvrtletí 2017 byla uživatelum prohlížecích služeb zprístupnena aktualizovaná data Základních map CR a Mapy CR 1 : 500 000. Kompletní aktualizace probehla v území zarazeném do Edicního plánu CÚZK na rok 2016 a dále byly aktualizovány silnicní komunikace a správní hranice na území celé CR. Presný stav zpracování území je názorne videt v Geoprohlížeci, v mapové kompozici Metadata.

Nové soubory státních mapových del ve formátu TIF již lze objednávat v aplikaci e-shop.
Príslušné prohlížecí služby WMS a WMTS jsou již také aktualizovány a jsou dostupné napríklad v aplikaci Geoprohlížec.
.
.