Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishAktuality

25.03.2020
Nové letecké snímky v aplikaci Archiv LMS
Více
20.03.2020
Státní mapové dílo aktualizace
Více
11.02.2020
Aktualizovaná data ortofota CR
Více
07.02.2020
Aktualizace Data50 a Data200
Více
08.01.2020
ZABAGED® - aktualizace
Více

Archiv aktualit


ZABAGED® - aktualizace

09.07.2019

.
ZABAGED® - aktualizace
V cervenci 2019 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: železnicní stanice a zastávky vcetne jejich areálu, železnicní trate a vlecky, železnicní prejezdy, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich – križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, parkovište, odpocívky, podjezdy, tunely a uzlové body silnicní síte. Dále byly aktualizovány objekty elektráren, vetrné motory, úrady, lanové dráhy a lyžarské vleky, prístavište, akvadukty, shybky, plavební komory a suché nádrže. Probehla druhá letošní aktualizace hranic správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku a druhá aktualizace definicních bodu adresních míst. V kvetnu byla provedená aktualizace, resp. synchronizace lesní pudy kategorizované podle aktualizovaných hranic lesních celku v ZABAGED. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.

Ve 2. ctvrtletí 2019 byla dokoncena plošná aktualizace ZABAGED® na území mapových listu Základní mapy CR 1:50 000: 02-31; 02-33; 02-43; 11-11; 11-13; 12-12; 12-22; 12-43; 13-41; 13-44; 15-31; 22-44; 24-42; 24-44; 32-22; 33-13.

Ve 2. ctvrtletí 2019 byly v rámci projektu zpresnování stavebních objektu v ZABAGED® (na podklade existující kresby v ISKN, Ortofota CR, výstupu z dat leteckého laserového skenování a dalších dostupných zdroju) zpracovány budovy a další stavební objekty v okresech Bruntál a Ceské Budejovice. V rozsahu celého území CR bylo dokonceno zpresnení polohy vybraných typu objektu ZABAGED® podle dat leteckého laserového skenování (predevším silnice a dálnice, železnicní trate, vodní toky a brehové cáry, kótované body a terénní stupne).

Více informací o stavu aktualizace je uvedeno v tabulce Informace o produktu, v oddíle Aktualizacní cyklus - stav aktualizace.
.
.