Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Technické požadavky na provoz aplikací Geoportálu ČÚZK

Pro správnou funkčnost Geoportálu, včetně internetového obchodu je vyžadována podpora Cookies. Pro funkčnost Geoprohlížeče je navíc vyžadována podpora JavaScriptu. Před zpřístupněním veřejnosti je správná funkčnost aplikací vždy testována na aktuálních verzích prohlížečů:
  1. Microsoft Internet Explorer,
  2. Mozilla Firefox,
  3. Google Chrome.

Upozornění: vzhledem k ukončení podpory prohlížeče Internet Explorer 10 a starších ze strany Microsoft od 12. ledna 2016, doporučujeme pro správnou funkčnost aplikací používat pouze podporované vyšší verze prohlížeče IE.

Použití Proxy serverů, urychlovačů internetu a optimalizátorů přenosu dat HTTP protokolu, tj. obecně produktů, které nějakým způsobem mohou zasahovat do přenášených dat a mohou je měnit je problematické. Tyto produkty v některých případech nerespektují standardy používaného HTTP protokolu (většinou týkající se využívání cache, skrytých polí ve formuláři apod.). Pokud máte problémy, tak:
  1. zkontrolujte, zda nepoužíváte produkt tohoto typu, případně upravte jeho nastavení
  2. vymažte cache (dočasné soubory) prohlížeče
  3. zkuste vynutit nové načtení stránky stisknutím CTRL+F5

Poslední aktualizace: 29.1.2016
Poslední revize:
Autor: 95