Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishNews about INSPIRE

News archive


ZABAGED® - aktualizace

06.01.2021

.
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem ledna 2021 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: body polohového a body základního výškového bodového pole, kótované body, nové budovy podle dat ISKN a definicní body adresních míst, cerpací stanice pohonných hmot, hranice správních jednotek a katastrálních území spolecne s definicními body správních celku, evidované silnice a dálnice a prvky ležící na nich – križovatky úrovnové a mimoúrovnové, mosty, podjezdy, tunely a uzlové body silnicní síte, heliporty, letište, obvody i osy letištních drah, meteorologické stanice, nemocnice, zdravotnická a sociální zarízení, železnicní trate, vlecky, prejezdy, železnicní stanice, zastávky a jejich areály. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí. Provedená byla aktualizace, resp. synchronizace lesní pudy kategorizované podle aktualizovaných hranic lesních celku v ZABAGED.

Ve 3. ctvrtletí 2020 byla dokoncena plošná aktualizace ZABAGED® na území mapových listu Základní mapy CR 1:50 000: 03-13; 11-44; 12-31; 13-33; 14-41; 14-43; 23-11; 24-13; 24-14; 25-21; 25-23; 32-21.

Ve 4. ctvrtletí 2020 byly v rámci projektu zpresnování stavebních objektu v ZABAGED® (na podklade existující kresby v ISKN, Ortofota CR, výstupu z dat leteckého laserového skenování a dalších dostupných zdroju) zpracovány budovy a další stavební objekty v okresech Jablonec nad Nisou, Šumperk.

Více informací o stavu aktualizace je uvedeno v tabulce Informace o produktu, v oddíle Aktualizacní cyklus - stav aktualizace.
.
.