Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English
News on data sets

03.11.2020
Nové letecké merické snímky CR
V aplikaci Archiv LMS si již mužete prohlédnout letecké merické snímky z nejnovejšího snímkování východní cásti území CR v roce 2020. Hranice snímkování vede nove po hranicích kraju.
more
08.10.2020
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem ríjna 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: Elektrické vedení prenosové i distribucní síte, stožáry elektrického vedení, rozvodny a transformovny. Byla provedena aktualizace objektu pošta, bunkr a potretí v letošním roce byly aktualizovány definicní body adresních míst. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.
more
14.09.2020
Index ceských exonym
Již 3. vydání oblíbeného Indexu ceských exonym obsahuje radu nových jmen z celého sveta a také doplnky k vydání publikace Ceská jména morí a mezinárodních území.
more

News archive