Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishAktuality

04.11.2020
Informace o provozu ZÚ
Na základe Usnesení Vlády Ceské republiky ze dne 30. ríjna 2020 c. 1108, o prodloužení nouzového stavu, zustává i nadále uzavrena badatelna Ústredního archivu zememerictví a katastru a prodejna map. Je nutné uprednostnit jiné zpusoby komunikace, napr. e-mail, datová zpráva, popr. telefon. V prípade objednání tištených produktu využijte možnosti zaslání poštou, nevolte prosím osobní odber v prodejne map. Služby Geoportálu CÚZK vcetne CZEPOS a dalších geodetických aplikací pro potreby zememericu jsou provozovány bez omezení.
Více
03.11.2020
Nové letecké merické snímky CR
Více
29.10.2020
Prechod na Metadata 2.0
Více
08.10.2020
ZABAGED® - aktualizace
Více
07.10.2020
Aktualizace prohlížecích služeb ZABAGED®
Více

Archiv aktualit


ZABAGED® - aktualizace

08.10.2020

.
ZABAGED® - aktualizace
Zacátkem ríjna 2020 byly zprístupneny uživatelum zaktualizované sady techto typu objektu ZABAGED®: Elektrické vedení prenosové i distribucní síte, stožáry elektrického vedení, rozvodny a transformovny. Byla provedena aktualizace objektu pošta, bunkr a potretí v letošním roce byly aktualizovány definicní body adresních míst. Prubežne byly behem celého období aktualizovány definicní cáry ulic podle návrhu obcí soucasne s definicními body námestí.

Ve 3. ctvrtletí 2020 byla dokoncena plošná aktualizace ZABAGED® na území mapových listu Základní mapy CR 1:50 000: 02-22; 03-31; 12-44; 13-22; 14-23; 16-33; 21-22; 22-11; 22-22; 24-32; 25-22; 26-11; 26-13; 32-12; 32-14; 32-23; 32-41.

Ve 3. ctvrtletí 2020 byly v rámci projektu zpresnování stavebních objektu v ZABAGED® (na podklade existující kresby v ISKN, Ortofota CR, výstupu z dat leteckého laserového skenování a dalších dostupných zdroju) zpracovány budovy a další stavební objekty v okresech Benešov, Brno-venkov, Plzen-sever, Rokycany.

Více informací o stavu aktualizace je uvedeno v tabulce Informace o produktu, v oddíle Aktualizacní cyklus - stav aktualizace.
.
.