Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishSlužby CZEPOS

Služby jsou poskytovány jako výstup Sítě permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS). CZEPOS poskytuje uživatelům GNSS korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. Jsou poskytovány celkem 3 kategorie služeb: DGPS, RTK a VRS. CZEPOS obsahuje 27 permanentních stanic rovnoměrně rozmístěných na území ČR a dále 27 stanic zahraničních sítí. Všechny stanice provádí 24 hodin denně přesná měření GNSS, která jsou dále zpracovávána a poskytována uživatelům formou korekčních dat. CZEPOS využívají zejména uživatelé přesných geodetických GNSS přijímačů, kde lze prostřednictvím služeb CZEPOS dosáhnout centimetrové až subcentimetrové přesnosti a také GNSS přijímačů určených pro sběr dat GIS, kde lze dosáhnout metrové až submetrové přesnosti. Obecně lze služby CZEPOS využít ve všech aplikacích GNSS, které umožňují zpracování korekčních dat. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky.Identifikace služby

Citace
Název zdroje: Služby CZEPOS
Alternativní název: Služby Sítě permanentních stanic GNSS České Republiky
Referenční datum
Referenční datum: 2018-06-06
Událost: revize
Identifikátor služby
Jedinečný identifikátor: https://cuzk.cz/CZ-00025712-CUZK_CZEPOS_SLUZBY
Jedinečný identifikátor: 63910
Kontakt na organizaci zodpovědnou za službu
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Abstrakt: Služby jsou poskytovány jako výstup Sítě permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS). CZEPOS poskytuje uživatelům GNSS korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. Jsou poskytovány celkem 3 kategorie služeb: DGPS, RTK a VRS. CZEPOS obsahuje 27 permanentních stanic rovnoměrně rozmístěných na území ČR a dále 27 stanic zahraničních sítí. Všechny stanice provádí 24 hodin denně přesná měření GNSS, která jsou dále zpracovávána a poskytována uživatelům formou korekčních dat. CZEPOS využívají zejména uživatelé přesných geodetických GNSS přijímačů, kde lze prostřednictvím služeb CZEPOS dosáhnout centimetrové až subcentimetrové přesnosti a také GNSS přijímačů určených pro sběr dat GIS, kde lze dosáhnout metrové až submetrové přesnosti. Obecně lze služby CZEPOS využít ve všech aplikacích GNSS, které umožňují zpracování korekčních dat. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky.
Účel:
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Řezníček, Jan, Ing. Ph.D.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 530
Fax: +420 284 041 625
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 1800/9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Klíčová slova
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: služba
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: Coordinate reference systems
Klíčové slovo: Global Navigation Satellite System
Klíčové slovo: globální navigační satelitní systém
Klíčové slovo: permanentní stanice
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název:
Referenční datumOrganizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Klíčová slova
Klíčové slovo: spatialPositioningService
Oficiálně registrovaný tezaurus
Referenční datum
Referenční datum: 2008-12-03
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace:
Role:
Omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: Poskytování pouze registrovaným uživatelům na základě žádosti : http://czepos.cuzk.cz/registrace.doc.
Podmínky pro přístup a užití: http://czepos.cuzk.cz/_registraceInfo.aspx
Podmínky pro přístup a užití: Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Podmínky pro přístup a užití: Zpoplatnění dle Ceníku produktů a služeb ZÚ
Název typu služby: OtherApplication
Rozsah služby
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Typ vazby: těsný
Obsahovaná operace
Název operace: DGPS
Platformy zpracování (DCP): RTCM2
Přístupové místo
Obsahovaná operace
Název operace: RTK3-NS
Platformy zpracování (DCP): RTCM3
Přístupové místo
Vázaný zdroj
Název zdroje: Metadata série datových sad Body Sítě permanentních stanic GNSS České republiky CZEPOS

Distribuce

Distribuční formát
Název: RTCM
Verze: 2.1
Specifikace:
Název: RTCM
Verze: 2.3
Specifikace:
Název: RTCM
Verze: 3.1
Specifikace:
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Zeměměřický úřad
Způsob objednání
Poplatky: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Cenik.pdf (Měrnou jednotkou pro výpočet ceny je časová délka odebraných korekčních dat. Délka se měří na celé vteřiny. Cena se uvádí jako cena za 1 hodinu odebraných dat, přepočítává se však na skutečnou délku odebraných dat dle počtu měrných jednotek, tedy na skutečný počet odebraných vteřin.)
Možnosti přenosu

Kvalita služby

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: služba
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky:
Kód: CZ-00025712-CUZK_CZEPOS_SLUZBY-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Alternativní název: COMMISSION REGULATION (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services
Referenční datum
Referenční datum: 2009-10-20
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu síťové služby s prováděcími pravidly INSPIRE pro síťové služby.
Míra souladu: ne